Vášeň pre kvalitu,
radosť zo života, rešpekt
k ľuďom a k planéte

Príbeh, ktorý nevymyslíš

História hurbanovského pivovaru sa začala písať v 60-tych rokoch minulého storočia. V roku 1967 bola dokončená výstavba pivovaru a sladovne, a v roku 1969 začala výroba piva. Prvé pivo opustilo brány pivovaru ešte v ten istý rok. 

Výnimočný je aj príbeh dnes už legendárneho piva Zlatý Bažant, ktoré varíme výhradne zo 100 % hurbanovského sladu, priamo v Hurbanove. Sme hrdí, že inováciami, ktoré pre vás prinášame, môžeme prepisovať históriu slovenského pivovarníctva

Pionier
v plechovke

V roku 1971 bola v Hurbanove vybudovaná prvá výrobná linka na plnenie plechoviek v Československu. Plechovky piva Zlatý Bažant boli v minulosti vo výbave viacerých úspešných expedícií.

Na správnom mieste

Založenie pivovaru a sladovne v Hurbanove podnietili hlavne vhodné klimatické podmienky regiónu. Hurbanovo a okolie sa vyznačujú dlhými a teplými letami s malým množstvom zrážok, čo umožňuje pestovanie kvalitného sladovníckeho jačmeňa. Blízkosť významného prístavu v Komárne zasa umožňovala dopravu aj na vzdialenejšie trhy.

V správnom čase

Legendárny Zlatý Bažant sa v Hurbanove varí už od založenia pivovaru. Vďaka svojej vysokej kvalite veľmi rýchlo získal rešpekt a popularitu nielen v domácom regióne, ale aj na celom Slovensku či v zahraničí. Desať rokov po svojom vzniku bolo pivo Zlatý Bažant exportované až do 12 krajín.

Najväčšia sladovňa
v strednej Európe

História hurbanovského pivovaru sa začala písať v 60-tych rokoch minulého storočia. V roku 1967 bola dokončená výstavba pivovaru a sladovne, a v roku 1969 začala výroba piva. Prvé pivo opustilo brány pivovaru ešte v ten istý rok. 

Výnimočný je aj príbeh dnes už legendárneho piva Zlatý Bažant, ktoré varíme výhradne zo 100 % hurbanovského sladu, priamo v Hurbanove. Sme hrdí, že inováciami, ktoré pre vás prinášame, môžeme prepisovať históriu slovenského pivovarníctva

V Hurbanove plníme pivo aj
do obľúbených pivných tankov.

Načapujme si
lepší svet

V Pivovare Hurbanovo nám záleží na tom, aby sme boli zodpovední vo vzťahu k našim zamestnancom, komunitám, partnerom, životnému prostrediu a celej spoločnosti. Podnikáme preto mnoho aktivít, aby sme do roku 2030 naplnili globálnu stratégiu spoločnosti HEINEKEN – Načapuj si lepší svet. 

Udržateľné poľnohospodárstvo a výroba šetria pôdu, vodu, rastlinné a živočíšne genetické zdroje a sú z hľadiska životného prostredia nedegradujúce, technicky vhodné, ekonomicky životaschopné a spoločensky prijateľné. 

Navarené s láskou
v Hurbanove

Zlatá pivná pečať (CZ)

15

11

16

Slovenská pivná korunka

23

18

23